Kawa Zofagary, ny pressekreterare hos Kommunal i Stockholms län.Kawa Zolfagary.
Foto: Oscar Stenberg

Grattis till det nya jobbet! Varför sökte du det?
  – Av två skäl: Efter två år som PR-konsult kände jag att jag ville jobba med något mer långsiktigt. Det är mycket snabba puckar i PR-branschen och det kan vara så att man inte riktigt vet vad man ska göra från dag till dag. Och dels för att nästa år är ett valår och jag känner att jag vill vara med och påverka.

Varför tror du att du fick jobbet?
  – Jag tror att det har att göra med att jag kan tillföra lite nytt tänk till opinionsbildningen. Jag vill hitta nya vägar och verktyg. Tidigare har facket kanske skrivit en insändare, men jag vill ta det ett steg längre och se till att insändaren får mer spridning.

Hur hänger humor och fackligt arbete ihop?
  – Inom opinionsbildning kan man se tydliga tendenser till att ett positivt budskap alltid trumfar ett negativt. Jag vill att vi ska berätta mer om våra framgångar och prata mindre om sådant som är dåligt. Nu kan det lätt bli så att facken får komma till tals för att kommentera en skandal eller så.

Vad ser du fram emot att göra för Kommunal i Stockholms län?
  – Jag tror det är viktigt att lyfta fram sånt som är speciellt med Stockholm, som LOV (Lagen om valfrihetssystem) och hur hemtjänstföretagen fungerar. Stockholm är ju lite som en borgerlig experimentverkstad och kan fungera som ett varnande exempel.