SVAR: Ja, kommunen har ett ansvar när du har en fast anställning. Arbetsgivaren kan behöva omplacera dig beroende på orsak till sjukskrivning och läkares bedömning av din arbetsförmåga. När man är sjukskriven en längre tid är arbetsgivaren skyldig att finna arbete eller anpassa arbetsuppgifterna så att arbetstagaren kan fortsätta att arbeta. Medlemmar i Kommunal kan om de vill få en facklig representant som är med när arbetsgivaren föreslår åtgärder tillsammans med medlemmen.
  Det verkar konstigt att du 2009 inte fick någon information om varför du omplacerades. Vänd dig omgående till din sektion som utreder vad arbetsgivaren vidtagit för åtgärder och om dessa åtgärder är tillräckliga.
/Annica Jansson