SVAR: Som jag förstår det har du fått sjukpenning sedan december 2011. Under den första tiden jämförs din arbetsförmåga mot ditt vanliga arbete, men efter 180 dagar även mot alla ”normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden. Det är vid denna tidpunkt som de flesta får sin sjukpenning indragen om den alls dras in, men du verkar ju ha klarat denna ”magiska gräns”.
Utifrån din beskrivning verkar det bli svårt för dig att ha ett fysiskt krävande jobb, en uppfattning din arbetsgiv­are verkar dela. Denne har en skyldighet att försöka omplacera dig och genomföra en rehabiliteringsutredning för att se om du kan få något annat arbete. Visar sig detta vara omöjligt och du inte kan rehabiliteras kan du bli uppsagd.
  Som sjuk och arbetslös jämförs din arbetsförmåga mot alla normalt förekommande arbeten från dag ett. För att få fortsatt sjukpenning krävs alltså att du kan visa att du inte klarar något normalt arbete, alltså inte heller exempelvis ett lätt administrativt arbete utan tunga lyft. Hindras du bara i tunga arbeten som undersköterska kommer du tyvärr att bli arbetslös och får försöka hitta ett nytt lättare arbete, vilket ju så klart inte är lätt. Så som sjukförsäkringsreglerna ser ut i dag tas ingen hänsyn till läget på arbetsmarknaden eller individens förutsättningar utöver de strikt medicinska.
  Eftersom en kommun är en stor arbetsplats och du inte kunde utföra något jobb där kan du möjligen argumentera utifrån att detta tyder på att du inte klarar något normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Om så är fallet kan du ansöka om sjukersättning (tidigare förtidspension).  Misstänker du att dina besvär är arbetsrelaterade kan det också vara läge att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Kontakta din lokala avdelning, så kan de hjälpa dig med hur du bör gå tillväga.
/Magnus Eriksson