SVAR: Du ska göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.
På en arbetsplats samlas flera personer som du själv inte valt att umgås med. Det är chefens uppgift att se till att konflikter inte förekommer eller att de snabbt hanteras, så att skador för individen minimeras. Framför allt handlar det om att jämka ihop olika åsikter och olika sätt att vara, så att arbetet blir utfört på bästa sätt. Förekommer upprepade påhopp eller liknande på arbetsplatsen ska det utredas och åtgärdas, vanligen med hjälp av någon utomstående, som  företagshälsovården.
  I ditt fall verkar det som att chefen tycker att du gör en bra insats på arbetsplatsen. Det bästa är kanske därför att ta upp med chefen hur du upplevt händelsen. Chefen har då möjlighet att erbjuda dig enskilda samtal med någon som kan stärka ditt självförtroende. Det är förstås inte bra att du känner dig orolig, osäker och mindre värd.
/Maria Hansson