SVAR: I och med att arbetsgiv­aren lät dig fortsätta arbeta upparbetar du fortsatt företräde till återanställning. I februari, när det pågående vikariatet upphör, ska du nog vara försiktigare med att tacka nej till eventuellt nytt erbjudande. Ditt nej kan då uppfattas som att du inte vill fortsätta arbeta hos arbetsgivaren.
/Maria Hansson