SVAR: De flesta av våra ginstbuskar blommar under våren. De är oftast anspråkslösa och kräver ett minimum av skötsel om man gjort ett bra markarbete innan plantering. Det brukar räcka med lätt underhållsbeskärning efter några år, då du tar bort de allra äldsta gren­arna. Harar och kaniner är svåra skadedjur på just ginst, så det är viktigt med nätskydd under vintern.
/Åke Kestner