Carina Jensen och Natalie Öberg, kyrkogårdsarbetare.

Förra året var drygt 2 800 av kyrkans cirka 22 000 anställda säsongsanställda. Det handlar nästan uteslutande om kyrkogårdsarbetare. Vissa har andra jobb resten av tiden, medan andra går arbetslösa.
  – Det ser ju så olika ut i Kiruna i norr till Skåne i söder, där man har väldigt långa säsonger, nästan helår ibland, medan det i Norrbotten kan vara väldigt kort säsong. Vi försöker naturligtvis driva att man ska minimera antalet säsongsanställningar, säger Britt-Marie Höglund, ombudsman på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

I kollektivavtalet, som blev klart med Svenska kyrkan i våras, fick Kommunal in en skrivning som säger att om det ska nyanställas så ska arbetsgiv­aren först se över kompetensen inom organisationen.
–   Vi har velat göra ett avsteg från lagen om anställningsskydd, för om man har en säsongsanställning och är inne och arbetar och arbetsgivaren behöver nyanställa, så har man inte företrädesrätt. Bara de månader som man inte jobbar. Vi fick inget avsteg men en skrivning som jag tycker är stark, säger Britt-Marie Höglund.
  En sätt för att fler säsongsarbetare ska få rätt till trygga anställningar är att införa så kallad årsarbetstid. Det innebär att man kan jobba lite mer än heltid när det behövs som mest, och lite mindre under lågsäsong. Man kan också förlägga semestern till lågsäsongen.
  – För några år sedan gjorde vi gemensamt med arbetsgivarorganisationen ett underlag så att man skulle kunna börja jobba med årsarbetstid. Det är möjligt i kollektivavtalet. Vi har inget mätbart resultat men våra lokalavdelningar jobbar konkret med det, säger Britt-Marie Höglund.

Den arbetslösa perioden för säsongsarbetare kan bli tuff. Dagersättningen från a-kassan beräknas på den genomsnittliga arbetstiden för hela året och inte bara de månader man har jobbat, vilket betyder att man inte ersätts för heltid de månader man går arbetslös.

Lägra a-kassa vid säsongsjobb

För några år sedan ändrades reglerna för a-kassan. Numera beräknas ersättningen på hela året och inte bara på de månader som man har jobbat. Det ger lägre ersättning för säsongsanställda, eftersom de utslaget på hela året inte jobbar heltid. Här är två exempel:
Månadslön: 20 500 kr
1. Jobbar heltid 6,5 månader.
Normalarbetstid: 22 timmar per vecka.
Dagersättning: 514 kronor.
2. Jobbar heltid 8 månader.
Normalarbetstid: 27 timmar per vecka.
Dagersättning: 631 kronor.