Elisabeth Brandt Ygeman.Elisabeth Brandt Ygeman.

I veckan fattade LO:s styrelse beslut om inriktningen för hur valarbetet ska se ut det kommande året.
  – Vi ska utgå från medlemmarnas vardag och lyfta frågor från arbetslivet. Vi behöver både prata om hur vi får nya jobb och hur alla de som har jobb får schyssta villkor. Tillsammans med välfärdsfrågorna är det de områden våra förslag kommer att samlas kring, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

LO säger att de vill vara mer självständiga gentemot Socialdemokraterna i kommande valrörelse. Samtidigt är målet att fler medlemmar ska rösta på S och man har valt en valledare som inte enbart arbetat fackligt inom Kommunal och LO, hon sitter också i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Stockholms Stad.
  På vilket sätt kommer LO att vara mer självständiga?
  – Det facklig-politiska samarbetet med Socialdemokraterna måste utgå från politiken och inte organisationen, tidigare har det handlat mycket om organisation. Vi är övertygade om att en viktig punkt är att vi har politiska förslag att delge.
  Vad kan det handla om mer konkret?
  – A-kassan är ett bra exempel. Till förra valet tog en arbetsgrupp från S och LO fram ett förslag kring a-kassan som ingen var nöjd med och ingen stod upp för. Nu har vi sagt att det är viktigt att vi presenterar hur vi vill ha det först och förhandlar sedan, istället för att förhandla innan vi har presenterat något. Så hoppas vi kunna sätta mer press i vissa frågor.

I februari 2014 ska LO presentera ett valmanifest med politiska krav och förslag. Till grund för valmanifestet pågår nu en samtalskampanj bland medlemmarna som kallas ”Mitt Sverige, vår framtid”. Utifrån medlemmarnas svar ska LO forma sitt valmanifest.
  Men de åtta frågor som ställs i kampanjen är allmänt hållna och därtill ganska okontroversiella. Det handlar främst om självklarheter för en facklig organisation: ”Full sysselsättning ska vara fackets viktigaste fråga”, ”Förändra arbetslöshetsförsäkringen så att den som blir arbetslös får högre ersättning än idag” och ”När människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska arbetstagare” är några exempel.

Elisabeth Brandt Ygeman svarar på KA:s frågor från Norge där hon följer det norska valarbetet för att ta med sig idéer hem till Sverige. Men att arbeta enligt den så kallade ”Trondheimsmodellen” för att mer konkret få fram vad medlemmarna egentligen vill driva för frågor och därefter konfrontera de olika partierna utifrån det är inte aktuellt, enligt Brandt Ygeman:
  – LO-kongressen har sagt nej till att jobba efter den modellen. Visst kan man undra om vi inte redan vet vad medlemmarna vill i de här frågorna vi ställer, men många förtroendevalda upplever att det kan vara svårt att få igång samtal och det här är ett sätt och en hjälp till det.

LO:s mål för valarbetet 2014

 att byta regering.
 att 60 procent av alla LO-medlemmar ska rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet (i förra valet röstade 52 procent av medlemmarna på S).
 att 80 procent av de förtroendevalda ska rösta på Socialdemokraterna (i förra valet röstade 70 procent av de förtroendevalda på S).
 att höja valdeltagandet bland medlemmarna till EU-parlamentsvalet till minst 50 procent och att minst 50 procent ska rösta på S.

LO:s valmanifest

Valmanifestet ska presenteras på en valkonferens i februari 2014.
De åtta frågor till medlemmarna som ska ligga till grund för valmanifestet är:
1. Full sysselsättning ska vara fackets viktigaste fråga.
2. De som har de högsta inkomsterna ska betala högre skatt än idag.
3. Arbetsgivare ska inte kunna stapla visstidsanställningar på varandra.
4. Förändra arbetslöshetsförsäkringen så att den som blir av med jobbet får högre ersättning än idag.
5. Begränsa vinsterna hos privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg så att det mesta av vinsterna återinvesteras i verksamheten.
6. Reglerna i sjukförsäkringen borde förändras så att ersättningen blir högre.
7. Lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda om arbetsgivare inte vill erbjuda heltid.
8. När människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska arbetstagare.