– På medicinkliniken i Mora vikarierar fem undersköterskor på sjukskötersketjänster, på kirurgkliniken är det också fem-sex undersköterskor som vikarierar på sjukskötersketjänster, säger Mona Månsson Kommunals företrädare på sjukhuset i Mora.
  Tidigare finns beslut om att alla vakanta underskötersketjänster ska konverteras till sjukskötersketjänster. Kommunals bedömning är att arbetsgivaren kommer att vilja förlänga undersköterskornas vikariat på sjukskötersketjänsterna i höst.
  – Vi kommer inte gå med på förlänging av vikariaten, vi vill ha något tillbaka, säger Mona Månsson.

I Västra Götalandsregionen märks bristen på sjuksköterskor främst inom psykiatrin på sjukhusen i Trollhättan, Uddevalla och Strömstad. För närvarande handlar det om ett tiotal tjänster.
  – Försteskötare går på sjukskötersketjänster där man inte lyckats rekrytera, säger Ann Josefsson som företräder Kommunals medlemmar i den norra delen av regionen.
  Många sjuksköterskor söker sig till ett nybyggt sjukhus utanför Oslo berättar Ann Josefsson. Resultatet blir att sjukhusen i gränstrakterna under rekryteringen löser situationen genom att bemanna upp.
  – Man fördelar den vakanta sjuksköterskans arbetsuppgifter på de andra sjuksköterskorna. Resten faller på undersköterskorna.
  Det leder enligt Ann Josefsson till mycket övertid, samtidigt som det är svårt för Kommunal att ha överblick över situationen.