I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar LO en tidsplan för hur a-kassan ska kunna restaureras för att ge en högre ersättning samtidigt som den omfattar fler.
  I dag ligger taket i a-kassan på 18 700 kronor. Det gör att endast 10 procent av löntagarna kan räkna med en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen.

 Karl-Petter Thorwaldsson, LO.Karl-Petter Thorwaldsson.

LO föreslår att a-kassan höjs i tre steg. Det första steget vill de ta från januari 2014 med en höjning av taket till 25 000 kronor. Från 2015 vill LO höja taket till 29 500 kronor och 2016 till 34 000 kronor.
  Med ett tak på 34 000 kronor skulle 70 procent av löntagarna täckas.
  LO:s långsiktiga mål är att de flesta löntagare ska få 90 procent av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning, men på kortare sikt menar LO att det ändå är godtagbart om 70 procent av löntagarna får 80 procent av tidigare lön.

Att höja a-kassan kostar och för TT förklarar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att det ska ske med hjälp av högre skatter:
  – Vi anser att vi behöver ta in högre skatter i Sverige.
  För löntagare med höga löner vill LO införa ett förhöjt tak de första 100 dagarna av arbetslöshet för dem som tjänar upp till 38 300 kronor.
  – Det är rationellt att arbetssökande som tidigare haft en hög lön under en tid får begränsa sitt arbetssökande till de högre lönelägena. Det är däremot inte självklart att under lång tid få a-kasseersättning som är högre än de flesta kollektivavtalsenliga löner på arbetsmarknaden, skriver LO-företrädarna i debattartikeln.

LO vill också förändra arbetsvillkoret så att det räcker med 40 timmars arbete per månad i sex månader för att kvalificera sig till ersättning. I dag säger arbetsvillkoret att man ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i sex kalendermånader under den senaste 12-månadersperioden.