– Från att lägstalönen har legat 1 000 kronor över för de som arbetat ett år, tycker arbetsgivaren att det räcker med 30 kronor över det centrala, säger Mona Månsson som företräder Kommunals 2 500 medlemmar och tre sektioner.
  Tidigare låg lägstalönen på 19 420 kronor i Dalarna. Nu vill arbetsgivaren alltså sänka den till 19 000 kronor. Kommunal slipar på strategin inför förhandlingarna som startar nästa vecka.
  – Det finns en konkurrenssituation att förhålla sig till om man vill ha utbildad personal. Norge ligger nära oss. Det är inte bara att dra åt tumskruvarna, säger Mona Månsson.

Från den 1 april gäller nya löner i kommun och landsting. KA:s rundringning till ett 30-tal av de största sektionerna i landet och 11 av Kommunals 13 avdelningar visar att många fick den nya lönen under sommaren.
  Enligt det centrala avtalet ska lönen i genomsnitt höjas med 550 kronor per heltidsanställd, avtalets lägstalön för outbildade höjs med 440 kronor och lägstalönen för utbildade höjs med 550 kronor. Många kommuner och landsting har lägstalöner som ligger över den nivån.
  KA:s rundringning visar att stora kommuner som Örebro och Umeå inte höjer lika mycket som det centrala avtalet säger. På andra håll i landet bekräftar tre av Kommunals avdelningar att de lokala lägstalönerna inte höjs lika mycket som de centrala. Men Landstinget Dalarna vill alltså gå hårdare fram än så. 

Det centrala avtalet garanterar ingen löneökning, och gjorde inte heller det i fjol.  Enligt Kommunal blev också flera medlemmar som arbetar i landstinget i Dalarna utan löneökningar. Därför har facket ställt krav på att handlingsplaner ska tas fram så att varje individ vet vad den ska göra för att höja sin lön.
  – Det har inte blivit verkställt. När man påtalat det till enskilda chefer säger de att de inte hunnit. Därför är det ännu mer angeläget med en individgaranti i år, säger Mona Månsson.
  Kommunals förslag är att varje individ ska vara granterad minst 220 kronor i löneökning, men enligt Mona Månsson har arbetsgivaren avvisat detta.

Runt om i landet vittnar fackliga företrädare om att just kravet på handlingsplaner har varit en metod som fungerat och lett till att arbetsgivarna undviker att ge låga löneökningar.
  Inför förhandlingarna har Kommunal upptäckt ett antal medlemmar som ligger under lägstalönen.
  – Vi kommer kräva att de ska höjas utanför lönerevisionen, säger Mona Månsson.
  Kärvt förhandlingsklimat gör att Kommunal agerar centralt. Samtidigt vittnar både Kommunals Mona Månsson och Visions Margaretha Nordman om en arbetsgivare som går hårt fram när det gäller personalärenden och uppsägningar. I ett ärende har Vision begärt tolkningsföreträde, löser inte parterna ärendet kan det gå vidare till Arbetsdomstolen.