Av de pengar du ska leva på som pensionär kan så mycket som en tredjedel komma från tjänstepensionen (även kallad avtalspension). Efter lönen är det den viktigaste betalningen för ditt arbete.
  Inom Kommunals område är det framförallt nya hemtjänstföretag, hemserviceföretag och personlig assistans som kan vara dåliga på att betala in tjänstepension för sina anställda.
  – Ofta får de kanske lön enligt kollektivavtal, men arbetsgivaren glömmer att de också ska betala in 4,5 procent av lönen till pension, säger Johan Ingelskog, som är chef på förbundets enhet för arbetsrätt och kollektival.

Arbetsgivare som har kollektivavtal betalar vanligen 4,5 procent av lönen varje månad till tjänstepension. Kollektivavtalet omfattar även andra förmåner och avgifterna är lägre.
  – Betalar din arbetsgivare ingen tjänstepension, tycker jag att du ska kräva minst fem procent mer i lön så att du kan lägga undan till en egen pensionsförsäkring, säger Annika Creutzer, journalist och privatekonomisk expert.
  Det är inte så lätt att kräva mer i lön. Men Annika Creutzer menar att många arbetsgivare är ganska okunniga och det kan hjälpa om man är påläst.
  – Man kan säga att min kompis som jobbar med samma sak får tjänstepension i kollektivavtalet och jag vill inte ha lägre betalt än hon. Om du inte betalar in till min pension, så vill jag ha mer pengar så att jag kan göra det själv.

Du som saknar kollektivavtal får dessutom dra av mer på skatten för det du betalar in till en privat pensionsförsäkring. Utöver gränsen på 12 000 som alla med pensionsförsäkring får dra av, kan du dessutom dra av ett belopp som motsvarar 35 procent av din lön. Det innebär totalt drygt 100 000 per år för en kommunalare med 22 000 kronor i månadslön, även om få har råd att lägga undan så mycket.
  I boken ”Ta makten över din pension”, tipsar Annika Creutzer om de viktigaste pensionsfällorna, framför allt för  kvinnor men även för män.
  Om man ska ta tag i en enda sak för att förbättra sin pension vad ska man göra då?
  – Man ska inse att de vanliga vardagsvalen du gör nu, till exempel jobba deltid, i längden påverkar din pension mer än om du väljer fel fonder.

Alla som skyggar för att öppna det orangea kuvertet uppmanar hon att helt enkelt riva det.
  – Gå in på www.minpension.se i stället. Där har du alla pensioner, även tjänstepensionen och du kan se vad som händer om du till exempel slutar tidigare.
  Hon avslutar med att varna för snällfällan, kvinnor som slutar jobba tidigare för att ta hand om barnbarnen eller göra maken sällskap.
  – De sista åren i arbetslivet kan vara oerhört viktiga för pensionen.

Fotnot: Annika Creutzers bok ”Ta makten över din pension” är utgiven av KPA Pension och går att laddda ned på www.kpa.se.

Så mycket mindre får du utan tjänstepension 

Undersköterskan Sara är idag 30 år. Hon får två barn och är föräldraledig ett år med varje barn. Hon tar ut sin pension vid 65. Hon började arbeta när hon var 21.
Månadslön: 25 000 kronor.
Total pension med kollektivavtalad tjänstepension: 15 946 kronor.
Total pension utan tjänstepension: 11 450 kronor.
Fotnot: (Sara omfattas av kollektivavtalet för kommun- och landstingsanställda arbetare, KAP-KL. Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av hennes lön. Pensionspengarna växer realt med tre procent per år.)

En av sju utan tjänstepension

• Nästan en av sju pensionärer i Sverige saknar tjänstepension, enligt Statistiska centralbyrån 2011. I framtiden lär de bli ännu fler. Uppskattningar har gjorts av både tjänstepensionsföretaget AMF Pension och Folksam och de pekar på att mellan 500 000 och 700 000 personer idag arbetar i företag utan kollektivavtal.
I kollektivavtalet ingår tjänstepension. För kommunalare anställda i kommun och landsting är KPA Pension det förvalda alternativet, för privatanställda är det AMF Pension. 
• Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan ha egna tjänste-pensionslösningar. Fråga din arbetsgivare om det betalas in tjänstepension för din del. Det skyddet finns i kollektivavtal. Se till att få det inskrivet i anställningsavtalet.