I Haninge finns nära 350 brukare som har valt att ha privat hemtjänst. Omsorgen sköts av ett 20-tal företag. Ändå kom det förra året inte in en enda rapport om vare sig allvarliga (lex Sarah-anmälan) eller mindre allvarliga (lex Sarah-rapport) misstag som begåtts.
  – Vi bestämde oss för att sätta ner foten och markera att vi vill ha in det här för att hjälpa verksamheten att bli bättre, säger Ewa Kardell.
  Från och med i höst gäller nya krav i förfrågningsunderlaget, de villkor som företagen måste uppfylla för att få erbjuda Haninges äldre sin vård. Där står att kommunen ”förutsätter att det finns grund för att rapportera eller anmäla missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden hos alla utförare”.
  Kommunen kräver att antal misstag som rapporteras varje månad bör motsvara minst fem procent av antalet kunder. Annars kommer företagets rutiner att granskas. Kravet gäller både hemtjänst och äldreboenden och även kommunens egen verksamhet.

Ewa Kardell tror att fem procent är lågt räknat, eftersom lex Sarah nu också ska innefatta mindre allvarliga misstag, det som tidigare kallades avvikelser.
  Hon vill att kravet ska fungera som en psykologisk spärr, en signal från kommunen.
En utmaning är rädslan både hos chefer och anställda att göra fel.
  – Det är en av de viktigaste sakerna att jobba med, att man inte ska känna sig utpekad.
  Anställda kan också oroa sig för att bli bestraffade av enhetschefen om de anmäler. Men Ewa Kardell tror att det blir mer oproblematiskt för cheferna när kommunen kräver in ett visst antal anmälningar per månad. 

Facket ser positivt på initiativet.
  – Det är viktigt att rapportera missförhållanden för det hör ihop med arbetsmiljön. En lex Sarah kan vi använda i vårt arbetsmiljöarbete, säger Bosse Emanuelsson på Kommunals sektion i Haninge.
  Sektionen upptäckte för några år sedan att det inte heller kom in några arbetskadeanmälningar eller tillbudsrapporter till politikerna i äldrenämnden. Då bad sektionen arbetsplatsombuden att skicka en kopia till sektionen och efter ett år fanns där en hel bunt anmälningar.
  – På nämndmötet sa man att det inte fanns något rapporterat. Men då tog vi fram vår bunt och motbevisade det. De anställda hade lämnat rapporter, men chefen hade inte skickat dem vidare, säger Bosse Emanuelsson.