Uppgivenheten är påtaglig hos de tre undersköterskorna som har samlats runt ett bord i hemtjänstens fikarum på Björkhaga servicehus i Slöinge utanför Falkenberg. Knappt två veckor har passerat sedan beskedet från förvaltningsrätten damp ner – deras överklagande av kommunens beslut att tilldela Aleris entreprenaden för Björkhaga avslogs.
  – Vi känner oss svikna av kommunen eftersom de när de fattade beslut om vilka boenden som skulle privatiseras gick ut och propagerade för att de gärna såg personalkooperativ. Det var mycket det som gjorde att vi över huvud taget nappade och lade ner allt jobb på att skriva ett anbud, säger Sune Christensson, undersköterska på Björkhaga.
  Han är den enda som vill ställa upp med namn och bild i tidningen – de andra har redan mentalt börjat förbereda sig på att få en ny arbetsgivare och vill inte sticka ut hakan.

Det var förra hösten som socialnämnden i Falkenberg beslutade att lägga ut tre äldreboenden på entreprenad. Sju ur personalen på Björkhaga bildade en ekonomisk förening och lade ett anbud, men det var Aleris som vann upphandlingen för såväl Björkhaga som de andra två boendena. Bland annat lyftes Aleris mångåriga erfarenhet av att driva boende i egen regi fram.
  Men personalen på Björkhaga tycker att det har de också – de har de senaste åren i praktiken stått utan chef och fått sköta allt från att intervjua semestervikarier till att sköta den dagliga administrationen. 
  – Jag kände mig nästan lite kränkt när det stod att vi befann oss på basnivå. Har man jobbat inom kommunen i många år, vilket det stora flertalet av oss har gjort, då känns det ju så där, säger Sune Christensson. 

Men kommunen menar att det inte spelar någon roll – det är kommunen som har drivit Björkhaga, inte personalen. Förvaltningsrätten gick också på samma linje och är tydliga med att det vore att bryta mot lagen om offentlig upphandling att särbehandla en anbudsgivare för att den har insyn i verksamheten.
  Kommunen har en politisk målsättning att välkomna personalkooperativ. Heinrich Schöpf, planeringschef på Falkenbergs kommun, förklarar att de har konstruerat förfrågningsunderlaget just med hänsyn till nya aktörer utan erfarenhet av att driva boende. Om man saknar den erfarenheten så kan man i stället få poäng om den tilltänkta chefen har motsvarande erfarenhet, just för att det ska bli mer rättvist.
  Personalen på Björkhaga ifrågasätter även stora delar av Aleris anbud. Företagets vision för boendet och den typiske vårdtagaren är en boende som klär sig själv om morgonen, påtar i trädgården, plockar ihop sin mat själv från en buffé och skypar med sin dotter om kvällarna.
  – Man undrar ju om de ens har besökt ett äldreboende – om man kan göra allt det där hamnar man inte här. De flesta behöver väldigt mycket hjälp, säger en av undersköterskorna.

 Olle Eidrup, boende på Björkhaga i Slöinge.Olle Eidrup.

Björkhagas personal har fått stöd av de boende. Olle Eidrup har bott på Björkhaga i tre år och tycker att kommunen borde ha lyssnat på vad de ville.
  – Personalen kan jobbet, det fungerar. Vi har pratat vi som bor här och alla är överens om att vi vill ha personalen, vi vill inte ha Aleris. Vi är rädda för att det blir personalinskränkningar. Annars kan de väl inte tjäna pengar, säger Olle Eidrup.
  Men det går inte att ta hänsyn till de boendes vilja, säger Heinrich Schöpf på kommunen. Aleris fick helt enkelt högst poäng i kriterierna som fanns i förfrågningsunderlaget, och då vore det att bryta mot lagen mot offentlig upphandling att ta hänsyn till andra faktorer.