I dag har Kommunal lämnat över avtalskraven till Vårdföretagarna. Det handlar om tre avtal som tillsammans är Kommunals största på den privata sidan och berör omkring 40 000 anställda i äldreomsorg, behandling, omsorg och privat vård.

För många som arbetar i omsorgen är ersättningen vid sovande jour en av de absolut viktigaste frågorna. Ersättningen är betydligt lägre för de som är privatanställda än de som är anställda i kommunerna. Kommunal kräver liksom förra avtalsrörelsen att all tid på jobbet ska räknas som ordinarie arbetstid.
  – Det är problem med jouren. Det är olika lösningar med jouren om man jämför med kommunen och om man kommer över från det avtalet. Det här är ett gammalt krav, vi har inte specificerat det mer än så. Vi vill öppna upp för att ha diskussioner om det och se om vi kan nå någon framgång. Grunden är att vi vill ha bort jour, vi tycker inte att man ska ha jour, det ska vara vaken natt som gäller, säger Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg.
  Kommunal strävar efter att avtalen ska bli branschneutrala.

Liksom på andra områden ställs krav på löneökningar på 1 740 kronor under tre år. Medellönen för den som arbetar i privat äldreomsorg är 21 000 kronor. Medan medellönen för en offentliganställd undersköterska är drygt 23 000 kronor.
  Räcker det att höja med 1 740 kronor?
  – Vi är i LO-samordningen som tagit ett beslut, Medlingsinstitutet har också satt nivån, säger Liza di Paolo Sandberg.
  Kravet på 1 740 kronor i ökning gäller även lägstalönerna som i dag ligger på 16 725 kronor respektive 18 425 kronor i vård och omsorg. För läkarmottagningar gäller 18 370 kronor.
  Krav finns på att tiden som visstidsanställd ska bli kortare. Att inte längre vikariat styckas upp i kortare.
  – Förra året gjorde vi en begränsning av staplingen av olika anställningar till tre år, nu vill komma ner ytterligare i den delen, säger Liza di Paolo Sandberg.
  Krav finns också på årliga visstidskartläggningar.

I det senaste avtalet fick anställda i kommun och landsting ett särskilt natt-ob på helgerna. Men något sådant har Kommunal inte krävt på den privata sidan.
  Däremot finns krav på att begränsa delade turer och på stärkt rätt till heltid.
  – Vi vill förstärka rätten till heltid vid nyanställningar och rätten till högre sysselsättningsgrad för de deltidsanställda arbetstagarna. Vi ser att fler heltidsanställda också leder till ett ökat engagemang på arbetsplatsen, ökade arbetskompetens och effektivare rutiner. Och bättre ekonomi för medlemmarna, säger Liza di Paolo Sandberg.
  Flera arbetsplatsombud som KA varit i kontakt med (se länk ovan) vill ta bort möjligheten att avtala bort rätten till övertidsersättning.
  – Det är en ständig diskussion. Det handlar om möjligheten att göra enskilda överenskommelser, vi vill inte att det ska vara så. Vi vill att allt ska förhandlas med facket. Och inte ha individuella överenskommelser som gör att man sitter i en utpressningssituation där man känner att man inte får jobba om man gör si eller så, säger Liza di Paolo Sandberg.

Flera arbetsplatsombud som KA varit i kontakt med vill också gärna se att avtalets undantag från arbetstidslagen försvinner. Men några sådana krav har inte lämnats till arbetsgivaren. Enligt Liza di Paolo Sandberg har detta inte funnits med när Kommunals förtroendevalda prioriterat kraven.
  Kommunal kräver också att samtliga ersättningar höjs med samma procenttal om löneökningarna, rätt till extra föräldralön 180 dagar.

Avtalen med Vårdföretagarna

Bransch E – vård och behandling samt omsorg, Bransch F – äldreomsorg, löper ut 31 oktober 2013.
Bransch C – läkarmottagningar, löpte ut 31 juli 2013.
Bransch H – ambulanssjukvård förhandlas.
Bransch G – personlig assistans gäller från 1 juni 2013.