Vid årsskiftet börjar nya regler för bemanningen vid demensboenden gälla. Tanken var att det då även skulle finnas nya bemanningsföreskrifter för övriga äldreboenden. Men nu skjuts det upp – minst ett halvår och kanske upp till ett år, rapporterar Dagens Samhälle. Socialstyrelsen har inget förslag klart och innan beslut kan fattas måste det ut på remiss. Ett förslag ska presenteras någon gång under hösten.

Föreskrifterna kommer vara ungefär samma som de nya för demensboenden – alltså att det ska finnas en individuell plan för varje boendes bemanningsbehov och att det ska finnas tillräckligt med personal för att utan dröjsmål ge den hjälp som krävs.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL säger till Dagens Samhälle att de tycker det är bra att föreskrifterna dröjer eftersom det ger mer tid för en dialog med såväl Socialstyrelsen som riksdagens socialutskott. SKL anser att kommunerna behöver mer pengar om de ska klara de ökade bemanningskraven och har tidigare sagt till kommunerna att de inte behöver följa de nya föreskrifterna – ett uttalande som har kritiserats av Socialstyrelsen.