KA har talat med drygt 30 av de största sektionerna runt om i landet samt 11 av Kommunals 13 avdelningar.
  Enligt det centrala avtalet ska varje heltidsanställd bidra med 550 kronor till en pott som sedan fördelas på de anställda. På de flesta håll vittnar facket om att arbetsgivarna inte är beredda att satsa några extra pengar utöver det. 

Men det finns undantag. I Malmö sker en satsning på jämställda löner. Det gör att arbetsgivaren lägger 50 kronor extra i potten för vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare, ekonomibiträden och lokalvårdare. För undersköterskan Anne-Marie Malmkvist på Bellisgården ger det drygt 620 kronor mer i månaden.
  – Det är ingen fantastisk summa, vi ligger inte så bra till ändå. Alla har rätt till en lön som går att leva på. Förhandlingarna handlar om att försvara varje rad i avtalet, säger Anne-Marie Malmkvist som jobbar natt och får ut 20 000 kronor per månad efter skatt.

Tomas Karlsson, undersköterska i Östersund.”Det är bra att alla fick 590, hade de dragit det en vända till hade vi fått pengarna i oktober, november, och då hade det varit fem steg mellan 400 och 700 kronor. Det är inga summor att tala om”, säger undersköterskan Tomas Karlsson i Östersund.
Foto: Emma Bergstrand

Jämtlands läns landsting ville vänta med att betala ut nya lönen till oktober. Då fick Kommunal igenom att 590 kronor skulle betalas ut till alla i juni.
  – Det är bra att alla får lika mycket. Vi skulle ha fått 550, det var bra gjort av våra förhandlare att sätta press så att vi fick 590 kronor i stället, säger Tomas Karlsson, undersköterska på centraloperation, sjukhuset i Östersund.
  I fjol var det massiva protester i Sundsvall för att kommunen tog pengar från socialförvaltningens pott och satsade på andra. Därför krävde Kommunal kompensation i år. Det ledde till att alla heltidsanställda i socialtjänsten fick 590 kronor som betaldes ut i juni.
  Piteå har satsat 15 kronor extra på varje kommunalare. I Solna har satsningar gjorts på att höja vårdbiträden och undersköterskor med lång erfarenhet till 20 000 kronor.

Avtalet garanterar inte någon löneökning. Men få har blivit utan. Skälet är att  Kommunal ställer krav på handlingsplaner för de med låg löneökning.
  Många kommuner har lägstalöner som är högre än det centrala avtalets. KA:s rundringning visar att de inte alltid höjs lika mycket som lägstalönerna i det centrala avtalet. På några håll är det en stötesten i förhandlingarna.

Lön i kommun och landsting

Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, omfattar 355 000 medlemmar och cirka 100 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag. Lönerna höjs från 1 april.
Avtalet ger i år en löneökning på 550 kronor per heltidsanställd, pengarna läggs i en pott och fördelas individuellt.
Lägstalönen för den som fyllt 19 år är lägst 17 160 kronor.
Lägstalönen om krav ställs på yrkesförberedande gymnasieutbildning och ett års sammanlagd anställning i yrket är lägst 18 970 kronor.