– I mitten av juli skickade vi en inlaga till kommissionen där vi redovisar en undersökning om att 65 000 personer har varit visstidsanställda i fem år hos samma arbetsgivare. Den inlagan finns att läsa på vår hemsida.

Har ni fått något svar på den inlagan från kommissionen?
  – Nej, men vi har fått besked om att den kommer med ett beslut under hösten om de ska stämma Sverige inför EU-domstolen för brott mot EU:s visstidsdirektiv.

 Samuel Engblom, TCO.Samuel Engblom.
Foto: Jann Lipka

Hur tror ni att det går?
  – Vi tror och hoppas att kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen. Blir det så väntas en process som kommer att ta några år innan det kommer ett domslut. Inget hindrar att Sverige innan dess ändrar reglerna för visstidsanställda.

Hur känns det att arbeta för att Sverige ska stämmas inför EU-domstolen?
  – Det är synd att det har gått så här långt. Vi hade hoppats att detta hade kunnat lösas långt tidigare utan inblandning av EU.

Har ni haft kontakt med regeringen i denna fråga?
  – Vi försökte i våras att träffa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, men hon vill inte träffa oss.

Hur vill ni att reglerna ändras?
  – Vi vill införa en 3:5-regel för alla visstidsanställningar tillsammans. Räkna samman tiden för vikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning inom tre år under en femårsperiod så att du då får en tillsvidareanställning.

3:5-regeln

3:5-regeln, som TCO vill ha införd på hela arbetsmarknaden, gäller redan i Kommunals och andra förbunds avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.