Under våren och sommaren tecknade Kommunal ett 30-tal avtal. Nu fortsätter förhandlingarna om nya löner och villkor. Avtalet med KFO som framför allt gäller anställda i friskolor och förskolor som drivs kooperativt väntas bli klart den här veckan.
  Avtalet som gäller ambulanssjukvårdare löpte ut den sista juli. Förhandlingar med Vårdföretagarna pågick igår och fortsätter idag. När parterna kan komma överens är i dagsläget oklart.

De närmaste veckorna väntas också ett nytt avtal bli klart med Almega Tjänsteföretagen för bad- och idrottsanläggningar. Det gäller även avtalet med EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, som rör ett 40-tal medlemmar.
  I veckan fortsätter också förhandlingar med Almega Tjänsteförbunden gällande avtalet om hemservice, ofta RUT-tjänster.

I juni ajournerades förhandlingarna med KFO om ett nytt avtal för hälsa, vård och omsorg. De förhandlingarna återupptas nästa vecka.
  I slutet av månaden startar förhandlingar med KFS gällande personliga assistenter, nytt avtal väntas i mitten av september.

Förhandlingar som pågår

KFO: Hälsa, vård och omsorg, arbetskooperativ, hushållsnära tjänster, turism
KFS: Trafik, Turism och fritid
Vårdföretagarna: Bransch H (ambulans)
Almega Tjänsteförbunden: Hemservice
Almega Tjänsteföretagen: Bad- och idrottsanläggningar
EIO