Övertidsuttaget för undersköterskorna och sjuksköterskorna i landstingen i de tre storstadsregionerna har ökat dramatiskt mellan 2009 och 2012, berättade KA i går. I dag rapporterar SVT att antalet Lex Maria-anmälningar, alltså anmälningar om misstag i vården, har ökat med 16,5 procent under samma tidsperiod.

Enligt SVT visar studier att riskbenägenheten ökar om man arbetar längre än nio timmar i sträck och för varje timme övertid blir man mindre fokuserad och antalet misstag ökar.