Första halvåret 2013 ökade undersköterskornas och sjuksköterskornas övertidsuttag med totalt 47 procent i landstingen i Stockholm, Västra Götaland och Malmö jämfört med samma period 2009, rapporterar SVT. Övertiden motsvarar över 1 000 heltidstjänster.
  Sjuksköterskorna står för den största ökningen, och allra mest har deras övertid ökat i Region Skåne – med hela 73 procent. För undersköterskorna ökade övertiden med 39 procent i såväl Region Skåne som Stockholms läns landsting, och i Västra Götalandsregionen med 35 procent. 

På sommaren brukar bemanningssituationen bli svårare än vanligt och övertidsuttaget öka. Carina Häggbom är ordförande för Kommunals sektion på Karolinska i Solna och hennes uppfattning är att medlemmarna har fått jobba mycket övertid under sommaren.
  – Vi hade ett avtal som sa att man skulle få extra ersättning om man jobbade övertidspass och vi tror att det har varit mycket sådant. Det gäller så klart inte på alla ställen men vår bild är att folk har jobbat mycket övertid i sommar. De rapporter som vi har fått in säger att det har varit oerhört slitsamt, säger Carina Häggbom till KA.