För två veckor sedan hittades en man inlåst i en skrubb på äldreboendet Vårbacka Plaza i Huddinge söder om Stockholm. Polisen och Inspektionen för vård och omsorg ska utreda händelsen, men parallellt har Aleris som driver boendet gjort en egen första internutredning.
  Företaget hänvisar till sekretess och avslöjar inga detaljer om vad som har kommit fram i intervjuerna med anhöriga och personal. Däremot är vd:n Anne-Marie Svensson öppen med att det har begåtts fel.
  – Vi ser oerhört allvarligt på det som inträffat och kan konstatera att vi brustit på ett antal punkter. Som ansvarig för omsorgsverksamheten inom Aleris är min viktigaste uppgift nu att se till att vi vänder på alla stenar och drar lärdom av det som hänt så att något liknande inte sker igen, säger hon i ett pressmeddelande.

Samtidigt presenterar Aleris en lista på åtgärder som nu ska vidtas:
  • Den tidigare verksamhetschefen petas till dess att alla utredningar om händelsen är klara. Under tiden tas en ny erfaren verksamhetschef in utifrån.
  • Bemanningen på Vårbacka Plaza förstärks med en sjuksköterska och flera undersköterskor som har särskild kompetens inom psykiatri. Övriga anställda ska få utbildning om psykiatriska diagnoser och psykiska funktionshinder.
  • Meddelarskydd ska införas för alla företagets anställda, så att de kan slå larm om missförhållanden utan att riskera straff.
  • En oberoende granskning av alla Aleris boenden ska inledas.

Solveig Ljung är förhandlingsansvarig för Aleris på Kommunal. Hon är försiktigt positiv till Aleris handlingsplan.
  – Det låter bra, tycker jag. Det är viktigt att de går igenom hela verksamheten. Jag ska träffa ledningen nästa vecka och prata om vad de har gjort och kommer att göra.
  När det gäller företagets löfte om meddelarskydd är Solveig Ljung mer avvaktande.
  – Det måste vi sätta oss och förhandla om, så att vi vet att det verkligen blir ett meddelarskydd som är värt något.