Hon är 27 år, undersköterska och har jobbat i vården sedan hon var 19. För fyra år sedan arbetade hon i hemtjänsten i Åkersberga norr om Stockholm. I somras återvände hon och hoppades att arbetsmiljön hade blivit bättre. Men hon tycker att allt blivit värre. I Expressen berättade hon om en oorganiserad arbetsplats och stress:
  – Jag kan inte vara på tre ställen samtidigt och även äta min lunch i lugn och ro. Jag tror inte många vet hur stressigt vi har det.

Efter kontakten med Expressen blir hon inkallad till cheferna. De klargör att kommunens policy är att den som har en åsikt ska vända sig till chefen. KA har tagit del Erica Wallbergs ljudupptagning från mötet:
  – Man vänder sig inte till media i första hand, säger enhetschef Kerstin Niklasson.
  De ifrågasätter syftet med att gå ut i media. Erica Wallberg förklarar att hon vill leva i ett samhälle som fungerar bra, att det finns yttrandefrihet och att det handlar om civilkurage:
  – Jag har jobbat här tidigare. När jag kommer tillbaka och ser något som inte fungerar så säger jag till. Jag kan jämföra med för fyra år sedan och det har blivit sämre. Det finns ingen struktur. Alla tycker samma men ingen vågar säga något, säger Erica Wallberg.
  Chefen ifrågasätter att Erica Wallberg vet det utifrån att hon har arbetat en dryg vecka i hemtjänsten:
  – Det är viktigt att du tar ett steg tillbaka och tänker innan du blir så ivrig att du går ut så här. Det blir platt i media. Det blir platt fall för oss som arbetsgivare. Vi kommer inte anställa dig i kommunen mera, så är det. Hela ditt agerande har ju varit totalt fel, säger Kerstin Niklasson.
  Chefen slår fast att Erica Wallberg inte heller ska arbeta de pass som redan är inbokade.

KA har inte lyckats nå Kerstin Niklasson som nu är på semester.
Tove Eriksson, är verksamhetschef för vård och omsorg i Österåker:
  – Erica miste inte sitt arbete på grund av att hon kontaktade Expressen. Hon tvingades inte lämna, det var en överenskommelse.
  Den ljudupptagning som KA tagit del av förmedlar inte det.
  – Chefen var väldigt besviken över att Erica i första hand gick till media och inte tog kontakt med sin chef. Men det är klart att Kerstin uttrycker sig väldigt klumpigt på mötet. Och man kan ju få uppfattningen att hon har fått gå för att hon kontaktade Expressen, men det var inte avsikten med samtalet, säger Tove Eriksson.
  Meddelarfrihet gäller för anställda i offentlig verksamhet. Det ger anställda i bland annat kommuner rätt att tala med media utan risk för repressalier.

Tove Eriksson säger att det inte finns några tveksamheter om att meddelarfrihet gäller de anställda i Österåker:
  – Det är alldeles solklart. Man får ringa vilken media som helst, jag är glad åt granskande artiklar om äldreomsorgen i synnerhet. Men det är lättare att bedriva utvecklingsarbete om man pratar med sin chef också.
  Samtidigt är Tove Eriksson medveten om att Erica Wallberg förmodligen inte visste vem hon skulle vända sig till.
  – Det var den feedback jag fick när jag träffade hemtjänstgruppen, inför nästa sommar måste informationen till sommarvikarierna vara bättre, säger Tove Eriksson.

Birgitta Walldén är Kommunals huvudskyddsombud och arbetar i den aktuella hemtjänstgruppen. Hon har precis kommit tillbaka från fyra veckors semester och är inte insatt i fallet.
  Även hon tycker att arbetet blivit stressigare de senaste fyra åren och konstaterar att hemtjänsten är mer pressad i dag. Den stora skillnaden är att mer av planeringen tidigare sköttes av personalen som känner vårdtagarna och deras behov och att man förut oftare gick till samma vårdtagare.
  – Kontinuiteten har försvunnit mycket, det kan bli stressigt.
  Birgitta Walldén berättar att hon vissa dagar upplever att hon har tillräckligt med körtid mellan vårdtagarna men att det inte alltid är så.
  – Generellt är det mer att göra vissa dagar och andra är det mindre. Det beror på hur vårdtagarna mår.
  Kommer du agera i den här frågan utifrån arbetsmiljöaspekten?
  – Jag har pratat med verksamhetschefen och vi kommer att ha träffar med arbetsplatsombuden, då kommer det här tas upp, jag kommer att bli delaktig.