– Det är ingen bra utveckling eftersom den nya studien också visar att överlevnaden var starkt associerad med kortare ambulansresponstid. Ju kortare tid till ankomst av ambulans desto högre överlevnad, säger Andreas Claesson, författare av avhandlingen och doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Samtidigt visar hans avhandling på ett par positiva tecken: Folk larmar SOS snabbare i dag, antagligen på grund av mobiltelefonutvecklingen. Dessutom har andelen drabbade som får hjärt- och lungräddning innan ambulansen kommer ökat.
  Andreas Claesson har undersökt drunkningsolyckor under tidsperioderna 1992-1996 och 2007-2011.