Fagforbundets kaffekopp.Fagforbundets kaffekopp.

Under vintern genomförde LO i Norge en stor medlemsundersökning där 27 000 medlemmar skickade in förslag om vilket arbetsliv de önskar sig och hur samhället bör utvecklas.
  Nu har LO, med utgångspunkt i detta, skickat sina 45 viktigaste frågor till de nio största politiska partierna. På det sättet vill organisationen ge medlemmarna ett konkret verktyg när de ska gå till valurnorna. Frågorna handlar om allt från regionala skyddsombud till privatisering av offentligägda sjukhus.

Fagforbundet, som är Kommunals systerförbund i Norge, stöttar det rödgröna regeringsalternativet. Fagforbundet genomför något som de kallar för ”kaffekurser”. Det går till så att man kan beställa kaffekoppar från sin lokala fackavdelning och till kopparna hör diskussionsunderlag för några av de viktigaste valfrågorna. Den stora valfrågan för Fagforbundet är privatiseringarna. Fagforbundet är tydliga motståndare till privatiseringar, något som man befarar ökar skillnaderna i samhället.
  Norge leds i dag av Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg, men i de senaste opinionsmätningarna leder oppositionen, ledd av Høyres Erna Solberg.