Kommunals kampanj för att värva fler medlemmar pågår för fullt. Förbundet behöver 34 000 nya medlemmar varje år för att inte minska med hänsyn till dem som byter yrke, går i pension, avlider eller lämnar Kommunal av andra skäl.
  Statistiken för årets första sju månader visar på 28 922 nya medlemmar. Den totala ökningen är 2 792 kommunalare med hänsyn till dem som har lämnat förbundet sedan årsskiftet.

Medlemsantalet i Kommunal minskar normalt med omkring 1 000 personer under sommarmånaderna. Men den minskningen har i år bromsats upp, i juli blev tappet minus 391 medlemmar.
  – Det är ett tecken på att medlemsvärvningen ger resultat, säger ombudsman Jenny Hammenstig Lundgren.
  Under hösten brukar medlemsantalet öka igen. Kommunal har i sin kampanj prioriterat rekryteringen av visstidsanställda, unga och privatanställda.
  – Vi ökar bland visstidare och unga. Vi kan inte i vår statistik mäta hur det går bland de privat anställda totalt sett, men vi kan se en ökning vid de arbetsplatser och i de branscher där vi har haft riktade kampanjer, säger Jenny Hammenstig Lundgren.

Förbundet beräknar att det finns 200 000 möjliga nya medlemmar som arbetar inom Kommunals verksamhetsområden. Nära 70 000 av dessa är enbart med i a-kassan. I samarbete med Folksam kontaktas dessa för att informera om den inkomstförsäkring som medlemmar i Kommunal har nytta av som komplement till a-kassan.
  Innan Folksam ringer upp får personerna ett brev med chans att säga nej till att bli uppringda.
  – Det är omkring 4-5 procent som inte vill ha den kontakten. Men det är glädjande att omkring 15 procent av dem som blir uppringda svarar Ja direkt på frågan om medlemskap sedan de fått information om inkomstförsäkringen, säger Jenny Hammenstig Lundgren.

Inför varsel om konflikt i avtalsrörelsen brukar medlemsantalet öka. Det märks även i år där exempelvis 575 bussförare blev nya medlemmar under juni månad. Den ökningen är den tredje största sedan statistiken infördes år 2001. Tidigare toppmånader är april i år då varslet inom SKL lades och vid busskonflikten år 2003.