LO och TCO samarbetar sedan länge med biståndsprojekt över hela världen men i september tar man ett nytt steg. Då startar ett nytt samarbete med Brasiliens fackliga centralorganisation, CUT vid ett möte som hålls i Kongo Kinshasa. Målet är att tillsammans ge stöd till fackliga kollegor på den afrikanska kontinenten genom framförallt utbildning.

Fackmedlemmar i afrikanska länder kommer att utbildas i grundläggande fackliga kunskaper, fackliga och mänskliga rättigheter, konflikthantering och gott ledarskap. Kurserna finns redan idag och drygt 85 000 medlemmar utbildas varje år. Genom samarbetet med CUT kommer man lättare nå de fackligt aktiva i portugistalande länder som Mocambique, Kap Verde och Angola.