– Kanske har det blivit mer fokus i år eftersom vi läst om det. Men vi har gjort samma saker som tidigare, tagit ut dem i skuggan, dragit ner persienner, ställt fram extra dryck. Det har varit mycket glass, säger undersköterskan Jenny på Celsiusgatans vårdboende i Malmö.
  Där är många av de boende dementa. Jenny poängterar att behoven är individuella.
  – Det kan vara de som inte vet vad de behöver. Vi ställer fram en kanna saft och vichyvatten och påminner dem hela tiden om att det finns. Glass går nästan alltid bra, både isglass och vanlig glass. En del behöver vila mer, säger Jenny.

SMHI:s meddelanden har gått till länsstyrelserna och kommunerna. Helen Martinsson är avdelningschef för verksamheten vård och omsorg Norr i Malmö.
  – Det här pratar vi om i varje sommar i vård och omsorg. Men meddelandet är en bra påminnelse med extra tyngd. Vi tycker att det är jättebra, säger Helen Martinsson.
  Ann Tynell är chef på Celsiusgatans vårdboende framhåller att man varje sommar är vaksam på riskerna med värmen.
  – Värmen blir stående inomhus och vi sätter in extra fläktar. Det blir också varmt för personalen som har extra förkläden i duschrummen, säger Ann Tynell.

Under den långvariga värmeböljan i Syd- och Mellaneuropa sommaren 2003 inträffade 70 000 fler dödsfall än normalt.
  – Efter detta implementerade flera länder nationella varningssystem och beredskapsplaner. Uppföljning som gjorts i Frankrike visar att dessa system har varit effektiva för att minska värmerelaterad dödlighet, säger Robert Olsson, vikarierande chef för varningsverksamheten på SMHI.
  Den dagliga dödligheten ökar med tio procent om temperaturen når 27 grader eller mer under tre dygn. Den ökar med ytterligare tio procent om temperaturen når 30 grader eller mer i tre dygn.

Det är därför som SMHI i år infört ett nationellt varningssystem vid värmebölja. När väderprognoserna pekar på att vi får temperaturer på plus 30 grader eller högre tre dagar i följd utfärdas klass 1-varning för värmebölja. När prognosen visar att temperaturen är plus 26 grader eller mer i tre dygn i följd utfärdas ett meddelande och förhandsinformation skickas till ansvariga inom vård och omsorg. I sommar har två sådana meddelanden utfärdats. Det första för Norrbotten och det andra för södra Götaland, främst östra Skåne och Blekinge.
  Sjuka och äldre är känsligare för värme. Äldre har svårare att reglera temperaturen i kroppen, vissa mediciner kan också påverka. Sängliggande och handikappade behöver hjälp för att komma till skuggan. Personer med lungsjukdomen KOL är känsligare för värme. Psykiskt sjuka däribland dementa har svårt att uppfatta kroppens signaler. Långvarig värme ökar påtagligt dödligheten bland personer med diabetes, KOL och demens.