Avtalet bygger på det ramavtal för jordbruk som Kommunal tecknat med SLA, Sveriges Lantarbetsgivare.
  Avtalsvärdet är på 7,0 procent, varav 0,17 procent går till den pensionsplan som Svenskt Näringsliv och LO förhandlat fram.
  Avtalet innehåller tarifflöner, och har lägstalöner per timme och månad. Samtliga höjs. Även ersättningarna för beredskap, obekväm arbetstid och handledarskap höjs.

Fack och arbetsgivare har också kommit överens om att fast anställda ska få varma kläder för utomhusbruk på vintern. Och att arbetsgivaren ska ersätta skadade eller tappade glasögon om detta inte täcks av försäkringen.

Hängavtal för vattenbruk (fiskodling)

Avtalet gäller 1 juni 2013 till 30 juni 2016 (37 månader) och bygger på Kommunals avtal med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) och ramavtalet för jordbruk.
Lönerna höjs:
1 juni 2013: 2 procent.
1 juni 2014: 2,2 procent.
1 juni 2015: 2,63 procent.