Det ger Kommunals nya avtal med Almega Tjänsteföretagen och IDEA som gäller från första september.
  Avtalet har två olika lägstalöner. De höjs olika mycket. Lägstalön för anställda där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning och ett års sammanhängande anställning yrket efter genomgången utbildning höjs med 1 700 kronor under avtalsperioden. Lägstalönen för anställda som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid som är längre än tre månader höjs med 1 138 kronor under perioden.

Inför förhandlingarna krävde Kommunal att avtalet skulle få en individgaranti (garanterad löneökning). Men i det nya avtalet finns ingen sådan, i stället är löneökningarna individuella och differentierade. Däremot finns en tidsgräns, om fack och arbetsgivare inte kommit överens om löneökningarna kan central förhandling begäras.
  Ett av fackets krav var också att hela den lönepott som medlemmarna genererar ska fördelas på just medlemmarna.  Resultatet är att det nu står i avtalet att förhandlingarna om nya löner gäller Kommunals medlemmar.

Ett annat krav från Kommunal var att tiden som visstidsanställd och vikarie ska begränsas till max två år, sedan ska tjänsten bli fast. Detta var en stötesten i förhandlingarna. Enligt Kommunal ville arbetsgivarna öka tiden för rätt till konvertering till tre år. Men det blev ingen förändring i avtalet.
Någon ändring blev det inte heller när det gäller anställningstryggheten för personer som anställts speciellt för att arbeta med barn som har särskilda behov. Kommunal krävde att LAS (Lagen om anställningsskydd) ska gälla, men fick inte gehör. Nu gäller som tidigare 14 dagars uppsägningstid om behovet upphör.
  En ny regel gör det möjligt att avstå konvertering från en tidsbegränsad anställning till en fast tjänst. Överenskommelsen ska vara skriftlig och gäller i sex månader.

Facket har också kämpat för rätten till arbetskläder, men fick inte in det i avtalet. Däremot ska reglerna för skolresor ses över.
Kommunal krävde också föräldralön i 180 dagar. Ett krav som blivit verklighet i flera andra avtal. Här blev resultatet föräldralön i 150 dagar om man varit anställd i minst fyra år.

Nya avtalet 

Kommunals avtal med Almega Tjänsteföretagen och IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer gäller från 1 september i år till 31 oktober 2016 (38 månader).
Löneökningar per avtalsår:
1 september 2013: 530 kronor.
1 september 2014: 560 kronor.
1 september 2015: 610 kronor.
Lägstalön för anställda som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid på över tre månader:
1 september 2013: 17 070 kronor/månad.
1 september 2014: 17 455 kronor/månad.
1 september 2015: 17 873 kronor/månad.
Lägstalön för anställda där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning och ett års sammanhängande anställning yrket efter genomgången utbildning:
1 september 2013: 18 965 kronor/månad.
1 september 2014: 19 525 kronor/månad.
1 september 2015: 20 135 kronor/månad.
Ersättningarna höjs:
1 september 2013: 2,0 procent.
1 september 2014: 2,3 procent.
1 september 2015: 2,5 procent.