Det här är en ovanlig bok som kan användas på flera sätt. Som en uppslagsbok över Sveriges samtliga bebodda öar, från lilla ön Kärleken i Mjörn i Västergötland med två mantalsskrivna invånare till Gotland.
  Källgård skriver underhållande, informativt och inspirerande om Sveriges 392 bebodda öar.
  Men man behöver inte vara kalenderbitare för att njuta av de närmare 700 sidorna. Ahlborgs illustrationer är vackra och det rent encyklopediska varvas med mer kåserande texter.

Dessutom kan man inte låta bli att imponeras av det enorma forskningsarbete som måste legat bakom denna andra upplaga. Här finns historik ner på önivå för ofta flera århundraden bakåt i tiden. Och så ressugen man blir!