SVAR: Din fråga är inte helt enkel att svara på. Eftersom du inte garanteras arbete den dag du själv lägger önskemål på kan man tycka att det omvända också borde gälla. Det innebär i så fall att ett önskemål inte är bindande. Oavsett vilket är det bra om det på arbetsplatsen finns skrivna rutiner om hur det här ska fungera. Du ska ju inte behöva åka till jobbet för att kontrollera om det finns arbete eller inte. Jag tycker ni ska diskutera en tidsgräns för när önskemålet blir bindande och vad som gäller om ni inte får arbeta då.
/Maria Hansson