SVAR: Enligt kollektivavtalet för anställda i kommuner och landsting ska lönen utbetalas någon av de sista fem dagarna i månaden om inte andra utbetalningsdagar fastställts. Om möjligt ska utbetalningsdagar för nästkommande år slås fast senast i december. Kommunal har möjlighet att påkalla förhandling om angivna utbetalningsdagar. Kontakta din sektion för vidare information om varför man ändrat utbetalningsdagarna hos din arbetsgivare!
/Ameli Andersson