SVAR: Vilka kriterier som ska gälla för en bättre löneökning är något som bör diskuteras. Jag tycker ni ska kontakta sektionen för att få hjälp med vad som ska ge löneutveckling. Kriterierna kan vara ett sätt för chefen att styra verksamheten, men det är olyckligt att ni inte alla kommer i fråga och kan uppfylla kriteriet. När det gäller övertidsersättning och ersättning för arbete på obekväm tid kontaktar ni också den lokala sektionen som utreder om arbetsgivaren gör rätt eller fel.
/Maria Hansson