SVAR: Arbetstidslagens regler om dygnsvila gäller bara hos en arbetsgivare. Jobbar du hos två arbetsgivare behöver den ene inte ta hänsyn till lagens regler om dygnsvila vad gäller den andre. Vissa arbetsgivare kan anse att det ena av två arbeten skulle kunna kallas bisyssla och därför uppmana dig att avsluta detta arbete.
  Om du är trött på jobbet på grund av dina två arbeten och få timmars dygnsvila skulle en olycka kunna ske. Vad som sedan kan hända är svårt att svara på. Man måste veta om  arbetsgivaren känt till att du har två arbeten och i så fall vad denne har gjort. Om arbetsgivaren följt lagar och avtal och en olycka händer för att du har få timmars dygnsvila, kan du bli uppsagd. Har arbetsgivaren däremot inte följt lagar och avtal, det händer en olycka och då säger upp dig, är det inte du som får ta på dig allt ansvar.
/Annica Jansson