SVAR: Utifrån de här uppgifterna har du sannolikt rätt nivå på sjukpenningen. Sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring och är tänkt att ersätta den som är sjuk för den inkomst vederbörande skulle haft om han eller hon varit frisk. Den som är sjuk och arbetslös och skulle haft arbetslöshetsersättning om han eller hon varit frisk, ska enligt tanken bakom reglerna inte ”gynnas” av att ha blivit sjuk före arbetslösheten.
  Det är en del av regeringens ”arbetslinje” för att motverka att folk fortsätter vara sjukskrivna i stället för arbetslösa. Det är så man har resonerat när sjukpenningen hamnar på samma nivå som arbetslöshetsersättningen för den som är arbetslös. Därför är det viktigt att man försöker behålla sin anställning även om man blir sjuk en längre tid. Du skriver att du blev uppsagd på grund av arbetsbrist och då är det förstås svårt att göra något åt saken om allt har gått rätt till.
/Magnus Eriksson