SVAR: Anställning på panavtalet innebär att man är anställd på anmodan av brukaren, som alltså själv valt assistent. Har kommunen rekryterat personliga assistenter är det AB-avtalet som gäller. Du bör genast ta kontakt med din sektion så att du får hjälp att reda ut din anställning och din lön.
/Britt-Marie Höglund