SVAR: Betald semester och betald kompledighet räknas som arbetad tid.
/Anna-Katarina Hammarberg