SVAR: I kollektivavtalet för kommuner och landsting finns regler som säger att det vid behov av arbetskraft ska prövas om arbetstagare på arbetsstället som anmält intresse, ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad innan nyanställning sker.  Frågan är om din arbetsgivare verkligen gjort denna prövning. I en kommun är det dessutom ganska vanligt att det finns personer med så kallad företrädesrätt som ska erbjudas alla lediga tjänster som överstiger två veckor i tid. Här kan man också fundera på om din arbetsgivare har gjort rätt. Kontakta din sektion, så kan de hjälpa dig med att reda ut fråg­orna.
/Ameli Andersson