SVAR: Reglerna om tjänstledighet är sådana att en tjänstledig bara kan få ersättning från a-kassan av hälsoskäl eller om man tagit tjänstledigt från ett deltidsjobb för att ta ett annat deltidsjobb med samma eller högre omfattning. Om din dotter inte omfattas av de undantagen stämmer det troligen att hon inte kan få ersättning. Men om hon inte redan har ansökt om ersättning bör hon ändå göra det för att kunna få ett definitivt beslut från a-kassan.
/Anna-Katarina Hammarberg