SVAR: Det finns ett antal grunder där arbetsgivaren är skyldig att bevilja tjänstledighet. Exempel  på sådana är föräldraledighet eller ledighet för studier. Förutom dessa grunder kan en arbetsgivare som så vill även bevilja tjänstledighet som inte har stöd i lag eller kollektivavtal. Men arbetsgivaren har alltid ett ansvar för att verksamheten ska fungera. Är det så att tjänstledigheterna innebär att ni som inte har ledigt får en alltför ansträngd arbetsmiljö, är mitt råd att ni ska ta upp frågan med ert skyddsombud.
/Ameli Andersson