SVAR: Enligt arbetstidslagen får övertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår, vilket gäller när det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Detta kallas för allmän övertid. Utöver den allmänna övertiden kan också extra övertid tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare och kalenderår om det finns särskilt behov av ökad arbetstid och situationen inte kunnat lösas på annat sätt.
  Svaret på din fråga är alltså i grunden ja, om din arbetsgivare kan bevisa att han eller hon har särskilt behov av ökad arbetstid. Observera att denna övertid inte på något sätt får vara schemalagd, utan ska vara särskilt beordrad. Om du vägrar den beordrade övertiden skulle det kunna bli fråga om arbetsvägran och eventuellt arbetsrättsliga konsekvenser, men jag har under mina år som ombudsman ännu  inte hört talas om ett sådant ärende. Arbetsgivaren ska ju kunna visa på att det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid.
  Det kan givetvis finnas skäl för en arbetstagare att säga till sin arbetsgivare att han eller hon inte kan arbeta beordrad övertid.
  Om din arbetsgivare anser att det finns särskilt behov av att vissa av er ska jobba 200 timmars övertid per kalenderår, vill jag påstå att ni är underbemannade. Då ska frågan lösas genom höjda sysselsättningsgrader eller mer personal.
  Mitt råd är att ni tar kontakt med er fackliga företrädare eller sektion och diskuterar detta med dem!
/Lars-Sture Johansson