SVAR: Din arbetsgivare leder och fördelar arbetet och lägger upp det efter verksamhetens behov. Om detta medför att dina 86 procent fördelas på samma antal arbetspass som för en arbetstagare som arbetar 100 procent, måste du följa detta schema. Har du däremot någon form av arbetsnedsättning och av medicinska skäl måste ha ett anpassat schema med färre arbetspass, ska din arbetsgivare om möjligt ta hänsyn till detta. Då krävs att du har läkarintyg.
/Lars-Sture Johansson