SVAR: Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren underlätta både för kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Kontakta din sektion för att få hjälp med vad som kan göras i din situation.
/Ameli Andersson