SVAR: Det finns ingen lag som säger att du måste närvara personligen. Men problemet kan vara att det blir svårt att fatta beslut om din rehabilitering, som jag antar att mötena handlar om. Alternativt kan arbetsgivaren få fog för att du inte är medhjälplig i din egen rehabilitering. I värsta fall kan då arbetsgivaren anses ha fullgjort vad lagen kräver av denne.
/Lars Fischer