SVAR: Om det är att betrakta som bisyssla eller inte beror dels på  om din bisyssla är en konkurrerande verksamhet, vilket det inte torde vara i ditt fall. Dels beror det på om bisysslan gör att du inte är kapabel att klara ditt arbete i kommunen på ett acceptabelt sätt, på grund av till exempel trötthet eller bristande koncentration. Månskensbonde skulle således eventuellt kunna betraktas som en bisyssla.
/Annica Jansson