SVAR: Det är verksamhetens behov som styr era arbetstider, så svaret är ja. Er arbetsgivare kan bestämma nya arbetstider eller  nytt schema. Enligt arbetstidslagen har ni dock rätt att få ert nya schema minst fjorton dagar innan schemaändringen inträder. Det kan eventuellt finnas skrivningar i kollektivavtalet som reglerar detta, så ta kontakt med sektionen för att få hjälp.
/Lars-Sture Johansson