SVAR: Om det inte finns regler om detta i kollektivavtal gäller semesterlagen. Enligt den är det arbetsgivaren som bestämmer om förläggningen av semester,  i det fall arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens. Arbetsgivaren får dock inte lägga ut huvudsemestern som han eller hon vill utan är skyldig lägga ut en ledighetsperiod om fyra veckor under sommarmånaderna juni -augusti. Detta gäller om man inte kommer överens om annat.
  Dina kollegor är dock inte intresserade av en lång sommarsemester. Jag förstår det som att arbetsgivaren i och för sig beviljar dem en lång semester på vintern, men att det inte är där  problemet ligger utan i att de tvingas ta ut obetald semester på sommaren.
  Enligt semesterlagen kan en arbetsgivare inte tvinga en arbetstagare att ta ut obetald semester.
  Arbetstagaren ska lämna besked till arbetsgivaren om han eller hon inte vill ta ut sin obetalda semester. Beskedet behöver inte lämnas innan arbetstagaren fått besked från arbetsgivaren om hur många obetalda semesterdagar han eller hon har rätt till.
/Annett Olofsson