SVAR: Du kan söka ersättning från Försäkringskassan om du varit sjukskriven och förlorat inkomst, men det krävs att du har läkarintyg som täcker varje sådan period. Att du själv valt att gå ned i arbetstid på grund av sjukdomsbesvär räcker inte för ersättning, inte ens om det skedde i samråd med arbetsgivaren.
  Vid normal sjukskrivning är det sjukpenning du ska ansöka om. Aktivitetsersättning, som du nämner, är en mer långsiktig ersättning för den som är yngre än 30 år och långtidssjuk. Aktivitetsersättning är sannolikt inte aktuellt i ditt fall.
  Det framgår inte om din läkare även sjukskrivit dig retroaktivt för den tid du frivilligt gick ned på halvtid. Om dina besvär varit så uttalade att du inte klarat mer än halvtid bör du antagligen vara sjukskriven även för denna period. Om så är fallet kan du söka sjukpenning också för denna period. Men var beredd på att Försäkringskassan normalt inte beviljar ersättning för förfluten tid.
  Frågan är i vilket sammanhang bilolyckan inträffade och om du fortfarande är sjukskriven. Om olyckan skedde på väg till eller från arbetet kan dina besvär klassas som arbetsskada. Skulle dina besvär till följd av olyckan bli långvariga och antas kunna sätta ned din arbetsförmåga under minst ett år kan du ansöka om livränta hos Försäkringskassan. Det kan också finnas ersättning att få ut från de försäkringar du har genom kollektivavtalet eller trafikskadeförsäkringen. Det är därför viktigt att hålla tät kontakt med sjukvården och att uppgifterna i de medicinska journalerna är tydliga, eftersom dessa är avgörande vid bedömningarna.
  Jag råder dig att ta kontakt med ditt lokala fackombud om du får problem med ersättningen från Försäkringskassan eller behöver ytterligare råd i frågan.
/Magnus Eriksson