SVAR: Du kan bara få ersättning för dagar du är arbetslös. Om du jobbar deltid samtidigt som du får ersättning behöver du redovisa all arbetad tid och för den kan du inte få någon ersättning från a-kassan. Har du fått ett nytt heltidsjobb kan du inte få någon ersättning alls, eftersom du inte längre är arbetslös.
  Om du söker ersättning för samma tid som du arbetar kan du i värsta fall bli polisanmäld för bidragsbrott och du blir skyldig att betala tillbaka. Men om din fråga gäller om det är OK att få utbetalningar för din tidigare arbetslöshet efter att du har börjat jobba, så gör det självklart inget. Om du till exempel har varit arbetslös hela mars och fått ett nytt heltidsjobb från 1 april kommer du att få utbetalningen för mars efter att du har börjat jobba. Däremot kan du inte redovisa någon arbetslöshet i april eftersom du inte längre är arbetslös.